GG

最新公告

GG租号平台提现调整通知

时间:2021-09-13 16:25:29 来源:GG租号

  尊敬的GG用户,您好!

 为了向广大用户提供更安全优质的服务,GG租号平台现将于2021年9月15日起,提现作出如下调整:

1、平台提现将全面开启人脸认证;

2、商户提现调整手续费,单笔订单提现手续费2%,最低提现手续费2元;

      感谢您的支持与配合,谢谢!                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GG租号运营部

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2021年9月13日

上一篇:无

下一篇:未成年防沉迷系统通知

官方电话

0731-89565055