GG

最新公告

GG租号平台手游订单手续费调整公告

时间:2021-08-25 13:52:19 来源:GG租号

亲爱的号主大大:

  为了向广大用户提供更安全优质的服务,GG租号平台现将于2021年8月25日起,将手游订单手续费作出如下调整:

 1、购买了错误赔的商品,收取20% 交易手续费;

 2、未购买错误赔的商品,收取25% 交易手续费,最低收取0.3元;

  给您带来的不便,还请谅解!                                                                                                                                                                                                                                                                                                               GG租号运营部

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2021年8月25日

上一篇:无

下一篇:商品内容发布更新规则公告

官方电话

0731-89565055